Óvodánkról

Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék, számára maga az élet, ezért erre fordítjuk az óvodában töltött idő legnagyobb részét. Az irányított, de kötetlen játék során spontán módon sajátítják el a legkülönfélébb mozgásformákat, gondolkodási műveleteteket, szociális készségeket. A délelőtti játékba...
Tovább


Az óvodában reggel 7:00 és 17:00 óra között a következő napirend szerint foglalkozik óvodapedagógus a gyerekekkel:   7:00 - 7:30 gyülekezés az ügyeletes csoportban, kötetlen játék óvónői felügyelettel 7:30 - 10:00 minden csoport a saját foglalkoztató termében tevékenykedik. Kötetlen játék, közben...
Tovább


2007. szeptember 28-án Forgács Alajos atya ünnepélyesen felszentelte az óvodánk védőszentjének, Szent Gellért püspöknek tiszteletére emelt szobrot. A szobrot bükkfából faragta M. Nagy József faszobrász művész. A szobor egy magát megnevezni nem kívánó szülő adománya az óvoda javára. Mindannyiunk nevében...
Tovább


Mivel óvodánk a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia területén helyezkedik el, magától értetődő, hogy elsősorban az ottani atyákkal van kialakult jó kapcsolatunk. Hit- és erkölcsi kérdésekben ők adnak támogatást, iránymutatást. Ünnepeinken jelen vannak, áldásos tevékenységükkel segítik a ránk bízott kicsinyek...
Tovább


A Szent Gellért Óvoda XI. kerületi keresztény szülők kezdeményezésére, 1992-ben létrejött, ökumenikus szellemiségű, katolikus nevelést nyújtó óvoda, melynek fenntartója a Szent Gellért Óvoda Egyesület. A kezdetben 2, majd 3 csoportos óvoda az évek során 5 csoportossá bővült, így az eredeti...
Tovább