Foglalkozások

Foglalkozások


Az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége a játék, számára maga az élet, ezért erre fordítjuk az óvodában töltött idő legnagyobb részét. Az irányított, de kötetlen játék során spontán módon sajátítják el a legkülönfélébb mozgásformákat, gondolkodási műveleteteket, szociális készségeket. A délelőtti játékba ágyazva valósulnak meg a következő tevékenységi formák:
 

 • mese - vers ( anyanyelvi nevelés)
 • rajz, mintázás, kézimunka (vizuális tevékenység )
 • a külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, matematika)
 • ének-zene, énekes játék
 • mozgás (testnevelés)

Ezen foglalkozások során a gyerekek egyéni fejlesztése és az iskolára való felkészítése is megvalósul.

Óvodánkban fejlesztő pedagógus, Serényi-Solt Ezster, és pszichológus, Lászlóné Kékesy Zsuzsanna segíti a pedagógusok munkáját, szükség esetén foglalkozik a gyerekekkel, és kapcsolatot tart a szülőkkel. Időpont egyeztetést követően segíti az esetleges problémák megoldását. Eszter néni fejlesztő foglalkozásainak kiegészítéseként Andrássy Mária csütörtökön délután további fejlesztéseket tart.

Hétfőn és kedden reggel a nagycsoportosok számára katolikus hitoktatást tart Mészárosné Fekete Márti néni, hétfőn a nagy épületben, kedden az Aga utcai két csoportnak.

Az óvodában a nagycsoportosok logopédiai foglakozásokat is igénybe vehetnek, egyéni szükséglet szerint. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) XI. Kerületi Tagintézménye
látja el óvodánkban ezt a feladatot, heti 2-szer, hétfőn és szerdán délelőttönként. Az óvodánkat ellátó logopédus: Juhász Erika.


A kora reggeli illetve délutáni időben a következő önköltséges foglalkozások közül választhatnak a gyerekeknek a szülők:

 
 • Néptánc szakkör, amelynek oktatója a Babszem néptáncegyüttes tagja, Rikassy Barbara, aki hétfő délutánonként a Timár-módszer szerint tanítgatja táncolni a csöppségeket, már kiscsoportos kortól.
 • Meseváros: játékos, drámapedagógiai foglalkozást tart, korábban óvonőként itt dolgozó kolleganőnk Gertheis Vera, középsős ill. nagy csoportos korú gyermekeknek.
 • Játékos foci edzésen vehetnek részt az ez iránt érdeklődő kisfiúk szerdánként a Turbó-Lurkó focisuli szervezésében  Ambruska Péter bácsi vezetésével.
 • Zene-ovi foglalkozásokat tart Rochlitzné Homor Otilia, Lia néni, a középsős és nagycsoportos korosztálynak szerda déutánonként.
 • Úszás-oktatás: csütörtökönként délután a mozgáskultúra fejlesztése érdekében, szülői igények alapján, szülői kisérettel úszni visszik a nagycsoportos (esetenként fiatalabb) gyermekeket a Sport 11 uszodájába.
 • Sakk oktatásra is van lehetőség igény szerint, a péntek kora reggeli órákban Zabó Katalin sakk-oktató irányításával.