Bemutatkozás

Bemutatkozás
A Szent Gellért Óvoda XI. kerületi keresztény szülők kezdeményezésére, 1992-ben létrejött, ökumenikus szellemiségű, katolikus nevelést nyújtó óvoda, melynek fenntartója a Szent Gellért Óvoda Egyesület.

A kezdetben 2, majd 3 csoportos óvoda az évek során 5 csoportossá bővült, így az eredeti hely, a XI. ker. Ibrahim u. 20. szám alatti épület kicsinek bizonyult. 1995-ben indult be a 4. csoport, mely a XI. ker. Aga u. 10. szám alatti iskolában kapott helyet. Az 5. csoportot 2001-ben indítottuk el, amely jelenleg szintén az Aga u. 10. szám alatt található.
Minden csoportunkban vegyes életkorú gyerekekkel foglakozunk, 3-7 éves korig. A vegyes életkorú csoportok szervezése a gyerekek könnyebb beszoktatását, beilleszkedését, a családias légkör megteremtését teszi lehetővé. Így a szülői igényeknek megfelelően a testvérek azonos csoportba járhatnak.

A csoportokban 2-2 óvónő és egy dajka foglalkozik a gyermekekkel, testi, lelki, szellemi fejlődésüket szolgálva.

Az óvoda rész-munkaidőben gyermekpszichológust alkalmaz, aki heti 2 délelőtt foglakozik a gyerekekkel, beilleszkedési, magatartási és egyéb problémák esetén, szülői vagy nevelői kérésre. A beiskolázás előtt a nem egyértelmű esetekben iskolaérettségi vizsgálat elvégzésével segíti a könnyebb döntést. Szükség szerint a szülőkkel is beszélget nevelési problémákról, segítséget nyújtva az otthoni neveléshez.

Az óvodában folyó vallásos nevelést hitoktató segíti, aki a nagycsoportos korúaknak heti 1 alkalommal katolikus hitoktatást tart. A kisebb gyerekek hitre nevelését a csoport óvónői végzik, a nap folyamán változó időpontban, általában délelőtt.

A nevelőtestület tagjait összeköti az azonos életszemlélet, a közös világnézet. Mindannyian elkötelezett, vallását gyakorló keresztények vagyunk, s közösen valljuk, hogy nem elég jó pedagógusnak lennie annak, aki keresztény gyermekeket akar nevelni, hanem példamutató életet élő, jó kereszténynek is kell lennie. Szintén mindannyian valljuk, hogy a nevelés elsődleges színtere a család kell, hogy legyen, mi az óvodában csak kiegészíteni kívánjuk azt. Ideális esetben e kettő azonos elvek alapján valósul meg.