Ingyenes étkezés igénylése

Ingyenes étkezés igénylése


KEDVES SZÜLŐK!

A 2015. évi LXIII. törvény (a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján), 2015. szeptember 1- én lépet hatályba.

Ennek értelmében az óvodai gyermekétkeztetés a ingyenes azoknak, akik:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
- a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,vagy
- a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, vagy
- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
- utógondozói ellátásban részesül
- az 1 főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a nettó minimálbér 130%-a (
2018-ban 119.301Ft-ot).

Az igénylés módja egységesen egy nyilatkozat kitöltésével történik, melyben a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy milyen jogon igényli az ingyenes óvodai étkezést.

A kedvezmény a kérelem benyújtását követő naptól vehető igénybe!

A nyilatkozat letölthető a honlapról a dokumentumok közül vagy kérhető az óvodában.