Beiratkozás 2019/20

Beiratkozás 2019/20


Óvodánkba szeretettel várjuk a XI. kerületi katolikus családok óvodáskorú gyermekeit.
 
  
A 2019-2020-as nevelési évre a jelentkezési napok:
              április 24-én, szerdán
              április 25-én csütörtökön
              április 26-án, pénteken,
 
mindegyik napon 13:00-17:00 óráig. 
 
Kérjük a kedves szülőket, hogy ezt megelőzően, 2019. április 15-én estig a motivációs levelet (max. 2 oldal terjedelemben) szíveskedjenek elküldeni az óvodavezetés számára a gellertovoda.iroda@gmail.com címre az alábbiak szerint:
1. A gyermek és családjának bemutatása
2. A család hitélete, közösségi hovatartozása
3. A szülők esetenként tudják-e támogatni az óvodát, ha igen, milyen tevékenységgel?
4. Miért szeretnének a Szent Gellért Óvodába járni?

A jelentkezés feltételei

       -   Betöltött harmadik életév
​       -   XI. kerületi állandó lakóhely
​       -   Szobatisztaság

Mit kell hozni a jelentkezésre?

       -   lakcímkártya (gyermeké és szülőké is, XI. ker. állandó lakcímmel)
       -   ​a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyazonosító igazolványa,
       -   ​a gyermek TAJ kártyája,
       -   ​egyházi ajánlás (plébánosi, lelkészi)
       -   ​jelentkezési lap 

Kérjük, a jelentkezésre feltétlenül a gyermekükkel együtt jöjjenek, lehetőség szerint az édesanya és az édesapa is!
A felvételi bizottság május 9-ig minden családot levélben értesít a felvétel eredményéről. Akiket nem tudunk felvenni helyhiány miatt vagy egyéb okokból, azoknak még lehetőségük lesz jelentkezni májusban az önkormányzati óvodákba.